CENNIK BUDOWY JASKIŃ SOLNYCH
 

Wielkość jaskini

Cena netto PLN za
1m2 powierzchni

Całkowity koszt budowy
PLN netto (pod klucz)

Leżaki

Dodatki (w cenie budowy jaskini)

15 m2 2.650,00 39.250,00 4 x
20 m2 2.650,00 53.000,00 6 x
30 m2 2.350,00 70.500,00 8 x
40 m2 2.150,00 86.000,00 10 euro paleta z artykułami solnymi: lampy, świeczniki solne itp.
50 m2 1.950,00 97.500,00 15 euro paleta z artykułami solnymi: lampy, świeczniki solne itp.
60 m2 1.750,00 105.000,00 20 euro paleta z artykułami solnymi: lampy, świeczniki solne itp.

Dodatkowo inwestor pokrywa koszty zakwaterowania ekipy realizującej inwestycję (3-4 osoby). Po stronie inwestora leży zdobycie odpowiednich pozwoleń związanych z budową jaskini solnej jeśli jest to konieczne.

Wycena obejmuje:

 • wykonanie koncepcji jaskini solnej
 • zakup potrzebnych surowców i materiałów
 • wykonanie standardowych mebli i innych elementów potrzebnych do wystroju wnętrz
 • zakup i montaż urządzeń potrzebnych do funkcjonowania jaskini (system wentylacyjny, urządzenia klimatyzacyjne, filtry, stacja meteorologiczna, instalacja ogrzewania podłogowego, montaż instalacji elektrycznej z oświetleniem, centrala sterowania światłem i wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie, system audio, monitor, system kamer w jaskini, pompy tłoczące do przepływu solanki)
 • wykonanie izolacji całego pomieszczenia
 • montaż halitu w jaskini (kruchy solne)
 • wykonanie: kaskady, tężni lub regału na eksponaty (w zależności od uzgodnień projektowych)
 • wykonanie skomplikowanego montażu konstrukcji i całego sufitu w jaskini (drewno i halit na siatce w otulinie plastikowej)
 • wykonanie piaskownicy ze wszystkimi funkcjami praktycznymi i ozdobnymi (w zależności od uzgodnień projektowych)
 • przeszkolenie personelu, pomoc przy rozruchu
 • kontakty z producentami wyrobów solnych i kosmetyków do sklepiku
   

Wycena nie obejmuje:

 • przeróbek istniejących stropów
 • wyburzeń
 • ociepleń obiektu z zewnątrz
 • ociepleń obiektu od wewnątrz
 • wykonania przyłączy energetycznych, wodnych, gazowych, CO, itp.
 • pogłębienia pomieszczeń
 • wykonania kanałów wyciągowych i nawiewnych poza pomieszczeniami jaskini solnej
 • montażu i wykonania elementów innych niż tych, potrzebnych do wystroju wnętrz oraz tężni/kaskady/regału na eksponaty/piaskownicy
   

W trakcie wizji lokalnej uwzględniamy sugestie inwestora i ustalamy zakres prac. Prace przygotowawcze, koncepcja i projekt w przypadku podpisania umowy są bezpłatne.

Zmiany projektu w trakcie realizacji są możliwe i nie niosą za sobą konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że nie dotyczą poważnych zmian konstrukcyjnych.

Gwarancja:

 • Gwarancja na montaż halitu – 36 miesięcy.
 • Gwarancja na urządzenia zainstalowane w jaskini obowiązuje taka, jaką przewidział producent tych urządzeń.
 • Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów i dbania o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Serwisowanie obiektu wykonawca może prowadzić odpłatnie po podpisaniu umowy serwisowej.