CENNIK BUDOWY JASKIŃ SOLNYCH
 

Czas realizacji oraz cena jaskini solnej uzależnione są od wielkości pomieszczenia i jego wyposażenia. Wyceny możemy dokonać natychmiast, po uzyskaniu takich informacji jak: powierzchnia i wysokość pomieszczenia, ilość i jakość wyposażenia dodatkowego.

Wycena obejmuje:

 • wykonanie koncepcji jaskini solnej
 • zakup potrzebnych surowców i materiałów
 • wykonanie elementów potrzebnych do wystroju wnętrz
 • zakup i montaż urządzeń potrzebnych do funkcjonowania jaskini (system wentylacyjny, urządzenia klimatyzacyjne, filtry, stacja meteorologiczna, instalacja ogrzewania podłogowego – CO lub elektryczne w zależności od wyboru inwestora, montaż instalacji elektrycznej z oświetleniem, centrala automatycznego sterowania światłem i wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie, system audio, pompy tłoczące do przepływu solanki)
 • wykonanie izolacji całego pomieszczenia
 • montaż halitu w jaskini (kruchy solne)
 • wykonanie: kaskady, tężni lub regału na eksponaty (w zależności od uzgodnień projektowych)
 • wykonanie sufitu gipsowego o nieregularnych kształtach, przypominających sklepienie jaskini owe
 • podlegający dodatkowej wycenie – montaż skomplikowanej konstrukcji i całego sufitu w jaskini (drewno i bryłki solne na siatce w otulinie plastikowej)
 • wykonanie piaskownicy z wszystkimi funkcjami praktycznymi i ozdobnymi – dla groty o pow. min. 40m2
 • przeszkolenie personelu, pomoc przy rozruchu
 • kontakty z producentami wyrobów solnych i kosmetyków do sklepiku

Wycena nie obejmuje:

 • przeróbek istniejących stropów
 • wyburzeń
 • ociepleń obiektu z zewnątrz
 • ociepleń obiektu od wewnątrz
 • wykonania przyłączy energetycznych, wodnych, gazowych, CO, itp.
 • pogłębienia pomieszczeń
 • wykonania kanałów wyciągowych i nawiewnych poza pomieszczeniami jaskini solnej
 • montażu i wykonania elementów innych niż tych, potrzebnych do wystroju wnętrz oraz tężni/kaskady/regału na eksponaty/piaskownicy

W trakcie wizji lokalnej uwzględniamy sugestie inwestora i ustalamy zakres prac. Prace przygotowawcze, koncepcja i projekt w przypadku podpisania umowy są bezpłatne.

Zmiany projektu w trakcie realizacji są możliwe i nie niosą za sobą konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że nie dotyczą poważnych zmian konstrukcyjnych.

Gwarancja:

 • Gwarancja na montaż brył solnych na ścianach – 36 miesięcy.
 • Gwarancja na urządzenia zainstalowane w jaskini obowiązuje taka, jaką przewidział producent tych urządzeń.
 • Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów i dbania o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Serwisowanie obiektu wykonawca może prowadzić odpłatnie po podpisaniu umowy serwisowej.